Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky platné pro veškeré kurzy

Škola si vyhrazuje právo na krátkodobou změnu lektora v případě onemocnění anebo jiných nepředvídatelných událostí.

Kurzovné je nutné uhradit bankovním převodem nejpozději 24 hodin před nástupem do kurzu.

Kurzovné je možné vrátit pouze na základě potvrzení lékaře ze závažných zdravotních důvodů, a to ve výši 70 % ze zbývající částky za neodučené hodiny.

V případě velmi častého rušení individuálních či firemních lekcí, není možné takovéto lekce považovat za pravidelné. Škola v takovémto případě nemůže blokovat čas lektora ani rezervace učeben.

V případě vyhlášení nouzového stavu v zemi nebo jiné závažné situace neumožňující off-line výuku se lekce po domluvě přesouvají do online prostředí.

V případě docházky nižší než 60 % má jazyková škola právo spolupráci kdykoliv ukončit.
Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky platné pro individuální výuku

Při zrušení lekce více jak 24 hodin před jejím začátkem, lekce není účtována. Rušení lekce je možné telefonicky (SMS) či emailovou cestou přímo s lektorem. V opačném případě, tedy při tzv. pozdním zrušení, je lekce účtována v plné výši. Rezervací lekce dochází k rezervování učebny a lektorova času, mějte, prosím, na paměti, že časté rušení hodin znamená pro školu a lektora nemalé problémy.
Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky platné pro skupinovou výuku

Pro otevření skupinových kurzů je třeba přihlášení minimálně 3 studentů.