PŘÍPRAVNÉ KURZY 2020

Cambridge zkoušky

 

Studenty připravujeme k mezinárodním zkouškám z všeobecné angličtiny (Cambridge KET, PET, FCE, CAE a CPE), které patří mezi světově nejuznávanější jazykové certifikace pro studenty anglického jazyka. Výhodou Cambridge zkoušek je, že jsou mezinárodně uznávané a mají časově neomezenou platnost. Příprava na Cambridge zkoušky probíhá podle vysoce kvalitních učebnic speciálně určených pro přípravu na tyto zkoušky. Dále studenti dostávají řadu vhodných doplňkových materiálů. 

 

IELTS

 

Další možností testování anglické způsobilosti je světově nejznámější zkouška IELTS (International English Language Testing System). Tato zkouška umožňuje život, studium a práci v kterékoliv zemi a je akceptována celou řadou vládních, akademických a zaměstnaneckých organizací. Jedná se mimo jiné o jedinou jazykovou zkouškou, která je akceptována pro imigrační účely v zemích, jež jazykovou zkoušku vyžadují.

 

Maturita

 

Studenty rovněž kompletně připravujeme ke složení maturitní zkoušky v České republice (z anglického, španělského a českého jazyka). 

 

Academy EvE nabízí přípravné kurzy pololetní i celoroční. Studenti mohou rovněž využít přípravy formou individuální výuky. V případě vysoké poptávky je možnost otevření dalších skupinových kurzů. Neváhejte nás proto kontaktovat v případě Vaše zájmu!